Bergeversetzen (Movingmountains)

2002

2002 Franek Bergeversetzen Heidelberger Kv Img 1537
W Heidelberg 7
W Heidelberg 9

Exhibition in Heidelberger Kunstverein, Openung Speech: Peter Anselm Riedl

Sacrificial Site in Heidelberger Kunstverein